Overdracht ouders-kinderen onder voorbehoud vruchtgebruik

Mede door de fiscale wetswijzigingen per 1 januari 2010, dienen alle gevallen waarbij er door de ouders vermogen, zoals bijvoorbeeld een woonhuis, is overgedragen aan de kinderen onder voorbehoud van een vruchtgebruik of recht van gebruik en bewoning, zo snel mogelijk aandacht te krijgen. Bij het overlijden van één van de ouders kan een dergelijke constructie tot een behoorlijke belastingheffing leiden, hetgeen mogelijk te voorkomen is. Laat u hierover zo spoedig mogelijk door de notaris adviseren.