Notarissen

Wim Palmen en Maurice Dassen zijn de twee notarissen op ons kantoor.

Wim Palmen was, voordat hij in 2003 in de plaats van Notaris Poeth tot notaris werd benoemd, al meer dan 15 jaar als kandidaat-notaris werkzaam te Stein. Hij is door zijn ervaring daarom goed bekend met de notariële praktijk en de locale zaken in Stein en omgeving. Wim onderhoudt al jarenlang zeer goede contacten met onze particuliere en zakelijke cliënten en relaties, waardoor het kantoor is uitgegroeid tot het grootste kantoor in de omgeving. Onze cliënten komen inmiddels vanuit heel Limburg naar Stein, op grond van een in de jaren opgebouwde vertrouwensrelatie.

Maurice Dassen is op 1 juli 2008 tot notaris benoemd, als opvolger van Marcel Voncken. Maurice was daarvoor al 8 jaar als kandidaat-notaris werkzaam in Stein en daarvoor in totaal 7 jaar op notariskantoren in respectievelijk Sittard en Merkelbeek. Maurice heeft zich in de loop van de jaren gespecialiseerd in estate-planning, ondernemingsrecht en ook in (echt)scheidingsbemiddeling. Hij is als estate-planner lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat en als mediator/scheidingsbemiddelaar lid van de Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat.

Zowel Wim als Maurice werken graag op een moderne, vlotte en enthousiaste manier, anders dan de vaak formele wijze die in het notariaat gebruikelijk is. Hun hoofddoel is dat een cliënt zich op zijn gemak voelt en uiteindelijk er van overtuigd is dat hij optimaal, met volle inzet is geholpen.