Estate planning

Vaak blijkt dat wanneer iemand komt te overlijden, door de erfgenamen een bedrag aan erfbelasting dient te worden betaald. Het te betalen percentage erfbelasting wordt door de fiscus bepaald, afhankelijk van de (familie)relatie die erfgenamen hebben met de overledene en afhankelijk van de hoogte van de erfenis die elke afzonderlijke erfgenaam ontvangt.

Vooral bij grotere nalatenschappen met een klein aantal erfgenamen zal er op deze wijze een behoorlijk gedeelte van de nalatenschap in handen komen van de belastingdienst. De na het overlijden te betalen belasting kan worden beperkt, door al tijdens het leven een aantal vermogensrechtelijke zaken te regelen.

Het afwegen en plannen van de mogelijkheden om een nalatenschap fiscaal zo gunstig mogelijk te laten vererven, wordt wel “estate planning” genoemd. De juridische en fiscaalrechtelijke specialist die dit voor u kan plannen is de “estate planner”.

Wij zijn als notariskantoor in het bijzonder actief op het gebied van de estate planning. Notaris Maurice Dassen is een gespecialiseerde estate planner.

Bij het opstellen van een estate plan zal de notaris/estate planner bekijken wat er na uw overlijden op grond van de huidige regelingen (erfrecht, testament, huwelijkse voorwaarden) zal gebeuren en vervolgens zal hij met u bespreken of dit overeenkomstig uw wensen is. Indien dat niet het geval is, zal hij aan de hand daarvan een plan van aanpak opstellen, waarin testament, huwelijksvoorwaarden en eventueel vermogensoverdracht bij leven betrokken worden. Zo kan er bijvoorbeeld een plan voor schenkingen worden opgesteld.

Het gehele plan zal onder andere tot doel hebben het door u opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan uw erfgenamen. Hierbij is ook van belang in hoeverre u reeds tijdens het leven vermogen kunt of wilt afstaan. Het is daarom belangrijk dat alle regelingen zorgvuldig zijn doordacht, op basis van grondige juridische en fiscale kennis. Hiervoor is een op deze gebieden gespecialiseerde notaris/estate planner uw juiste adviseur.

Op ons kantoor vindt u deze specialist en wij nodigen u uit om een afspraak met hem te maken voor uw estate planning.