Schenken of lenen aan (klein) kinderen

Wat kunt u het beste doen indien u geld wilt geven aan uw (klein)kinderen?

Als het gaat om kleine bedragen, dan kunt u die het beste in contanten schenken, mits u niet méér schenkt dan de jaarlijkse vrijstellingen (in 2022 is dat voor kinderen € 5.677,– en voor kleinkinderen € 2.274,– per kalenderjaar). Als het gaat om grotere bedragen, dan is schenken vaak niet gunstig.

Vooral indien het betreffende kind het geld zal gebruiken voor de eigen woning of voor een eigen bedrijf, is het meestal gunstiger om een bedrag aan het kind te lenen. Er kan dan worden afgesproken dat het kind rente betaalt aan de ouder en die rente is dan voor het kind fiscaal aftrekbaar. Eventueel kan de ouder die rente weer terugschenken aan het kind. Het komt ook voor dat ouders bij hun bank geld (bij)lenen en dit vervolgens doorlenen aan hun kind, bijvoorbeeld om het kind te helpen bij de aankoop van een woning.

Of dergelijke constructies voor u interessant zijn, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Misschien is duidelijk dat u niet wilt lenen aan het (klein)kind, maar wilt schenken, puur om uw vermogen te verkleinen ter besparing van erfbelasting bij overlijden. In dat geval is het de vraag op welke wijze u het beste kunt schenken.

Indien er weinig (spaar)geld is en het vermogen voornamelijk bestaat uit de overwaarde van de woning, kan eventueel toch worden geschonken door middel van de “schenking op papier”. Ook als er wél voldoende (spaar)geld is om te schenken, kan een “schenking op papier” gunstiger zijn dan een schenking in contanten.

Een “schenking op papier” houdt in dat u bij de notaris in een akte verklaart een bepaald bedrag te schenken aan bijvoorbeeld uw (klein)kinderen, waarbij u dit bedrag vervolgens meteen weer van de betreffende(n) terug leent (schenking en schulderkenning). Op deze wijze kunt u een groot bedrag schenken, ook al heeft u dit bedrag niet in geld voorhanden. U kunt dan dus schenken, zonder daadwerkelijk al geld af te geven. Wél dient u aan de betreffende begiftigde(n) jaarlijks 6% rente te vergoeden over het bedrag van de schenking, welk bedrag u dus moet kunnen missen. Dit laatste hoeft geen probleem te zijn, omdat de schenking herroepelijk kan worden gemaakt, hetgeen betekent dat u de schenking op elk moment terug kunt draaien en vanaf dat moment ook geen rente meer hoeft te vergoeden. Dit herroepen kan ook gunstig zijn als de betreffende begiftigde nadelen van de schenking ondervindt door bijvoorbeeld een faillissement of een regeling zoals de Algemene Bijstandswet.

Voorts dient bij een schenking ook rekening te worden gehouden met de inkomstenbelasting (box 3). Daarom is het van belang dat u zich hierover tevoren laat informeren.

Wij zijn gespecialiseerd in de hiervoor gemelde zaken en kunnen u hierover goed adviseren.