Ondernemingsrecht

Voor wat betreft het ondernemingsrecht, kunt u op ons kantoor terecht voor onder andere de volgende zaken:

  • bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdrachten;
  • oprichtingen en statutenwijzigingen van onder andere B.V., N.V., stichting, vereniging en overige (personen)vennootschappen;
  • leveringen en uitgiften van aandelen;
  • certificeringen van aandelen;
  • kapitaalverminderingen;
  • fusies en splitsingen;
  • opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en volmachten;

en vele andere, vaak meer specifieke contracten en (ondernemers)zaken.