Registergoederenrecht

Voor wat betreft de dienstverlening op het gebied van registergoederen recht, kunt u op ons kantoor terecht voor onder andere de volgende zaken:

  • hypotheken;
  • koopovereenkomsten;
  • leveringen;
  • verdelingen;
  • splitsing in appartementsrechten;
  • veilingen;
  • vestigen van erfdienstbaarheden;
  • gebruiksovereenkomsten;

en vele andere, vaak meer specifieke contracten en zaken.