Tweetrapstestament of keuzetestament

De afgelopen jaren was  het  zogenaamde “tweetrapstestament” een populair testament, mede naar aanleiding van de televisie uitzending van Tros Radar in maart 2010. Hoewel een dergelijk tweetrapstestament veel voordelen kan hebben in vergelijking tot een “standaard langstlevende testament”, is er vaak een nog betere optie, het “keuzetestament’.

Hoe werkt een “standaard langstlevende testament” (een ouderlijke boedelverdeling) of de wettelijke regeling als er geen testament is (wettelijke verdeling) ?

Indat geval krijgen de kinderen bij het eerste overlijden van een ouder, een vordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is in beginsel pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende en hierover dient bij het eerste overlijden al erfbelasting te worden betaald. Het vorenstaande (de wettelijke verdeling) geldt ook in het geval er géén testament is gemaakt.

Hoe werkt een “tweetrapstestament” ?

Bij een tweetrapstestament wordt de langstlevende echtgenoot tot enig erfgenaam benoemd en erven de kinderen nog niets maar worden zij een zogenaamde “verwachter”. Als de langstlevende bij zijn overlijden nog iets van deze erfenis over heeft, dan erven de kinderen op dat moment het restant hiervan. De verkrijging door de kinderen wordt als het ware uitgesteld tot het moment van overlijden van de langstlevende ouder. Omdat de langstlevende ouder dan in eerste instantie alles erft en deze een grote vrijstelling heeft, hoeft in dit geval bij het eerste overlijden vaak weinig dan wel geen erfbelasting te worden betaald. Bij het overlijden van de langstlevende ouder is de erfenis van de kinderen dan echter meestal hoger en pakt het tweetrapstestament vaak minder gunstig uit.

Hoewel een tweetrapstestament in bepaalde gevallen de juiste keuze kan zijn, zijn er vaak betere, meer flexibele mogelijkheden. Op ons kantoor wordt meestal een keuzetestament geadviseerd. Dit is een meer uitgebreid testament waarbij de voordelen van het tweetrapstestament, te weten het beperken van de erfbelasting bij het eerste overlijden, worden geintegreerd in een langstlevende testament. Het voordeel van een keuzetestament is, dat ook de kinderen erfgenaam zijn, waardoor het testament veel flexibeler is. In een dergelijk testament wordt aan de langstlevende de bevoegdheid gegeven om op het moment van het overlijden van zijn echtgenoot, zelf een keuze te maken op welke wijze en voor welk gedeelte hij de nalatenschap wenst te verkrijgen. Er kan dan op dat moment worden uitgerekend wat het meest gunstig is en uiteraard kan er dan ook door de langstlevende voor worden gekozen, om net als bij het tweetrapstestament, nog niets naar de kinderen te laten gaan. Men heeft in dat geval dezelfde fiscale voordelen bij het eerste overlijden, als bij het tweetrapstestament, met als verschil dat men bij een keuzetestament nog alle kanten op kan qua andere keuzes. Zo kan de langstlevende  later nog altijd een variant kiezen waarbij er door de kinderen méér erfbelasting kan worden bespaard. Kortom, er hoeft bij het maken van het testament nog geen keuze te worden gemaakt, maar die wordt uitgesteld tot het moment van overlijden van de eerste echtgenoot. Dat heeft meestal veel voordelen.

Uit het vorenstaande blijkt al dat er veel mogelijkheden zijn en de keuze hiervan is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zonder bespreking van uw persoonlijke omstandigheden is het onmogelijk om een goed testament te maken. Mede gezien de wijzigingen in de (fiscale) wetgeving is het dan ook aan te bevelen dat u bij de notaris checkt of het voor u wellicht interessant is om een (nieuw) testament te maken. Waarschijnlijk is dit inderdaad het geval en het is raadzaam om door de notaris te laten beoordelen of dit bijvoorbeeld een tweetrapstestament dient te zijn of dat u wellicht beter een meer flexibel keuzetestament kunt laten opstellen.

Wij zijn in het vorenstaande gespecialiseerd en maken al jaren dergelijke testamenten. U kunt een afspraak maken op ons kantoor voor een vrijblijvend advies hierover.