Nieuw testament maken

Mede doordat de wetgever per 1 januari 2010 een aantal wijzigingen heeft aangebracht in de Successiewet, hebben veel bestaande testamenten aandacht nodig en kan het voor mensen zonder een testament voordelig zijn om een testament te maken.

Veel echtgenoten met kinderen hebben in het verleden een testament “op de langstlevende” gemaakt. Ook voor degenen onder hen die géén testament hebben gemaakt, geldt sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003, een soortgelijke langstlevende regeling, te weten de wettelijke verdeling.

Het effect van deze regelingen is dat alle goederen bij het eerste overlijden naar de langstlevende ouder gaan en de kinderen een niet-opeisbare vordering krijgen op deze langstlevende. De kinderen erven dan bij dit eerste overlijden deze vordering en over de waarde hiervan zal in veel gevallen erfbelasting betaald moeten worden. Deze erfbelasting dient te worden betaald (voorgeschoten) door de langstlevende ouder.

Het moeten betalen van de erfbelasting over deze kindsdelen is voor de langstlevende ouder vaak een onaangename verrassing, zeker als er niet voldoende spaargeld is om deze belasting te voldoen.

Deze belastingheffing is echter in de meeste gevallen te voorkomen door middel van een modern testament. Er zijn tegenwoordig verschillende testamentvormen die hierin voorzien en waarmee nog veel andere voordelen kunnen worden behaald.

Zo kan er een keuzetestament worden gemaakt waarbij aan de langstlevende verschillende keuzemogelijkheden worden gegeven, hetgeen veel flexibiliteit biedt. Daarbij wordt dan vaak ook met fiscale clausules gewerkt , zoals bijvoorbeeld een opvullegaat, dertig dagen regeling of legaten aan kleinkinderen.

Ook kan het in bepaalde gevallen gunstig zijn om een zogenaamd tweetrapstestament te maken. Welke testamentvorm het beste is, hangt af van de persoonlijke omstandigheden en wensen.

Als u er dan toch over denkt om een nieuw testament te maken, dan kunnen daarbij ook een aantal andere zaken worden geregeld, zoals bijvoorbeeld:

  • een uitgebreide “uitsluitingsclausule”, inhoudende dat bij een echtscheiding van een kind niets naar de zijde van de aangetrouwde zal gaan;
  • een benoeming van een executeur-testamentair, voogd en/of bewindvoerder;
  • een regeling voor het kort na elkaar overlijden en overlijden zonder afstammelingen;
  • een regeling voor eventuele stiefkinderen, of onterving van een kind;
  • een regeling dat de ex-echtgenoot niet kan erven via de gezamenlijke kinderen.

Voor meer informatie hierover, kunt u bij ons terecht. Wij zijn gespecialiseerd in de zogenaamde “estateplannings-testamenten”. Dit betekent dat in het bijzonder alle fiscale aspecten van een testament de aandacht krijgen, waardoor een maximale belastingbesparing kan worden bereikt.